OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Autor zprávy: ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, tímto oznamuje, že dojde k přerušení dodávky elektřiny v obci Broumov:

  • dne: 09.10.2007 od 08:00 do 12:00 v ulici /místě: Barvířské nám. a ul. Prokopa Holého, Husova /spodní část/ a čp.7 a 17 v ul. Soukenické
  • dne: 10.10.2007 od 07:30 do 16:00 v ulici /místě: Komenského /spodní část/, K Ráji /horní část/, netýká se ZDŠ
  • dne: 16.10.2007 od 08:00 do 15:00 v ulici /místě: tř. Osvobození od čp. 54 po čp. 148, Husova, Jabloňová
  • dne: 24.10.2007 od 08:00 do 15:00 v ulici /místě: Domáň, pískovce, P - Transport, Hobra, tech. služby, bývalá pila

Žádáme naše zákazníky v souladu s ustanovením §25, odst.4, písm.d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě. Děkujeme za pochopení. Pozor! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím! Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860

© Broum.NET 2010

tel.: +420 608 244 461
e-mail: renata.bohadlova@broum.net