Dostupné technologie v síti Broum.NET

 Dostupné technologie v síti Broum.NET

  Tarif Inzerovaná Maximální  Běžná(60%) Minimální(30%)  

2,4 GHz s nepřímou viditelností

Home 15 15 9 4,5

HalfDuplex

2,4 GHz s přímou viditelností

Home 25 25 15 7,5

HalfDuplex

 
5 GHz Home 35 35 21 10,5

HalfDuplex

 
5 GHz AC Home 35 35 21 10,5

HalfDuplex

5 GHz AC Home+ 50 50 30 15

HalfDuplex

 
60 GHz MAX 100 100 60 30

FullDuplex

60 GHz MAX+ 200 200 195 60

FullDuplex

 

ETH 100/1000

Home 100 100 60 30

FullDuplex

 
FTTH GPON Home 100 100 60 30

FullDuplex

 
FTTH P2P Home 100  50 35 15

FullDuplex

      
FTTB / ETH Home 100 100 60 30

FullDuplex

 

 

Maximální / Inzerovaná - maximální odhadovaná rychlost vzhledem k použité technologii

Minimální - rychlost, na kterou může klesnout běžná rychlost po velmi omezenou dobu a v době vytížení sítě

Běžná - rychlost, kterou by mohl Účastník očekávat a reálně dosahovat většinu času využití služby při stahování a nahrávání dat

Výše uvedené údaje (Mbps) znamenají, že za 1 s se stáhne uvedený objem dat, tj.: Mbps = megabit za sekundu.
Poskytovatel neomezuje objem stahovaných dat (nestanovil datový objem) a nesnižuje tak rychlost stahování ani nahrávání dat. Odchylka od inzerované rychlosti nemá zásadní vliv na výkon práva Účastníka na přístup k informacím a obsahu a jejich šíření, využívání a poskytování aplikací a služeb a využívání koncového zařízení podle svého vlastního výběru, a to bez ohledu na polohu koncového uživatele nebo Poskytovatele či polohu, původ nebo určení dané informace, obsahu, aplikace nebo služby, a to prostřednictvím své služby přístupu k internetu. Reálný dopad je takový, že vyhledávaná informace, popř. využívaná služba může být načtena rychleji, případně pomaleji.

 

 Parametry služby Internet 

 Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu pod definovanou v intervalu delším než 70 minut.

 Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

 V případě poklesu dosažitelné rychlosti pod úroveň minimální rychlosti je toto považováno za výpadek služby a zákazník má právo reklamovat poskytnutou službu. V případě velkých odchylek u běžně dostupné rychlosti má zákazník povinnost informovat poskytovatele o poruše a v případě, že ji poskytovatel neodstraní v dohodnutém termínu nebo doba poruchy překročí 3 pracovní dny, má zákazník právo reklamovat poskytnutou službu podle Všeobecných podmínek.

 Běžnou či maximální rychlost připojení lze dosáhnout pouze v případě, že je elektronické zařízení kvalitní a připojeno k síti přímo a nikoliv prostřednictvím technologie Wi-Fi

 Na skutečně dosahovanou rychlost mohou mít vliv opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem, na což má poskytovatel v oprávněných případech nárok dle platné legislativy i Všeobecných podmínek.

Na skutečně dosahovanou rychlost při měření rychlosti připojení i běžném používání služby přístupu k internetu může mít vliv běžící služba IPTV nebo další OTT služby typu Youtube nebo Netflix, běžící aktualizace operačních systémů nebo aplikací, poslech hudby na pozadí a další služby, které běží mimo internetový prohlížeč a nemusí být na první pohled jejich činnost zjevná.

© Broum.NET 2010

tel.: +420 608 244 461
e-mail: renata.bohadlova@broum.net