Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky 1. Předmět smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli přístup do datové sítě Broum.NET a sítě internet. Služby budou poskytovány na území ČR jako neveřejné.Tyto služby jsou určeny jen pro určitou skupinu uživatelů. 1...

více...

© Broum.NET 2010

tel.: +420 608 244 461
e-mail: renata.bohadlova@broum.net