Služby

Specifikace rozhraní

Věc: Uveřejnění a oznámení aktuálních typů rozhraní veřejné komunikační sítě

 

Ing. Libor Bohadlo, fyzická osoba - podnikatel oznamuje dle §73 odst. 7 zákona č.127/2005

Sb., o elektronických komunikacích typy rozhraní své veřejné komunikační sítě pro připojení

koncových zařízení:

 

Typ rozhraní

Technická specifikace

Typ konektoru

Ethernet 10/100/1000 Base-T

mezinárodní norma IEEE802.3

RJ45

bezdrátově WiFi 2,4GHz

mezinárodní norma IEEE802.11b/g

žádný

bezdrátově WiFi 5GHz

mezinárodní norma IEEE802.11a

žádný

 

 Ing. Libor Bohadlo

© Broum.NET 2010

tel.: +420 608 244 461
e-mail: renata.bohadlova@broum.net